Dla Wilczków

Prawo Wilczka

1. Wilczek myśli najpierw o innych.
2. Wilczek ma oczy i uszy otwarte.
3. Wilczek jest zawsze czysty.
4. Wilczek zawsze mówi prawdę.
5. Wilczek jest zawsze radosny.

Prawo Gromady

1.Wilczek słucha Starego Wilka.
2.Wilczek nie słucha samego siebie.

Hasło Wilczków

Ze wszystkich sił!

Zasada Dżungli

Ja i ty jesteśmy jednej krwi.

Modlitwa Wilczka

Panie Jezu, który kochasz nas tak czule,
obdarz nas mocą Twojej miłości, abyśmy potrafili kochać,
daj nam radosne serca, zdolne śpiewać o Twoich cudach,
zręczne dłonie, abyśmy mogli służyć,
łagodne spojrzenie, abyśmy mogli nieść pocieszenie.
Spraw, aby nasze uszy były zawsze uważne na Twoje słowa,
pozwól nam żyć jak najlepiej, ze wszystkich sił!
Amen.


OBRZĘDY W GROMADZIE

Obrzęd Przyjęcia do Gromady
Szóstki ukryte w okolicy placu. Akela pozdrawia rodziców, wyjaśnia
im co będzie się działo i zwołuje wilczki jak do apelu. Rodzice i goście
zajmują miejsce poza kręgiem, ale tak, by widzieli cały obrzęd.
Dialog nie musi brzmieć dokładnie tak jak w ceremoniale, możliwe
jest sformułowanie tych myśli własnymi słowami, pod warunkiem
zachowania ich sensu.
Akela: Wilczki, wilczki!
Wilczki: Ze wszystkich sił!
Akela: (kilka słów o przyjęciu nowych wilczków, np.:)
Drogie wilczki, za chwilę przyjmiemy do
gromady nowego wilczka, który stanie
się naszym bratem. Przyjmijmy go
z otwartym sercem.
Akela zaprasza ochotnika na środek.
Akela: Czego pragniesz?
Kandydat: Wstąpić do gromady wilczków.
Akela: Dlaczego?
Kandydat: By zostać wilczkiem i móc stawać się
lepszym człowiekiem na podobieństwo
naszego Ojca w niebie.
Akela: Dzisiaj otrzymujesz miano „delikatnej
łapki”. Pytam cię, czy chcesz pracować
ze wszystkich sił, by przygotować się do
Obietnicy Wilczka?
Kandydat: Tak.
Duszpasterz: (jeżeli nie ma księdza, to prowadzi akela)
Niech Pan nasz Jezus Chrystus, Maryja
Matka Boża i święty Franciszek,
patron wilczków, umocnią w tobie
to postanowienie i obdarzą cię łaską
wytrwałości.
Akela zakłada chustę wilczkowi
Akela: Przyjmij tę chustę jako znak
przynależności do naszej gromady.
Od tej chwili jesteś jednym z nas.
Chroń dobre imię naszej gromady.Obrzęd Obietnicy

Wilczki zbiegają się tak, jak do apelu. Po wyrecytowaniu Prawa

i modlitwie następuje obrzęd.
Akela: Wilczki, wilczki!
Wilczki: Ze wszystkich sił!
Akela zwraca się do szóstkowego delikatnej łapki:
Akela: N. (imię szóstkowego), dziewczynka powierzona
twojej szóstce chce zostać wilczkiem.
Przyprowadź ją, proszę, do mnie.
Szóstkowy przyprowadza delikatną łapkę przed akelę.
Akela: Czy wierzysz, że będzie dobrym
wilczkiem?
Szóstkowy: Tak.
Akela: Dziękuje N. (imię szóstkowego)
Szóstkowy salutuje i wraca na miejsce.
Akela: Czego pragniesz?
Del. łapka: Być wilczkiem.
Akela: Dlaczego?
Del. łapka: Aby później zostać dobrą harcerka
Akela: To bardzo poważna sprawa, N. (imię).
Idź więc, zapytaj wilczki, czy chcą cię
w naszej gromadzie.
Delikatna łapka obchodzi krąg tworzony przez gromadę, podchodząc
do kolejnych szóstek od zewnątrz, począwszy od białej. Gdy się
zbliża, biała robi półobrót w jego stronę skacząc. Wilczki z szóstki
trzymają się za ramiona, szóstkowy tamuje przejście lewą ręką.
Szóstkowy białych: Nie można wstąpić do białych
bez znajomości Prawa Gromady.
To powiedziawszy szóstkowy przepuszcza delikatną łapkę, którego
teraz czołowy hamuje prawą ręką do momentu, aż delikatna łapka
wypowie Prawo Gromady.
Del. łapka: Wilczek słucha starego wilka.
Wilczek nie słucha samego siebie.
Czołowy białych: Dobrze, ponieważ znasz Prawo
Gromady, biali cię przyjmują.
Spróbuj wstąpić do szarych.
Czołowy puszcza dalej delikatną łapkę. Biała szóstka wraca do pierwotnej
pozycji (podskokiem). Szara szóstka tak samo odwraca się do
delikatnej łapki i powtarza się scenariusz z hamowaniem drogi.
Sz. szarych: Nie można wstąpić do szarych bez
znajomości hasła.
Del. łapka: Ze wszystkich sił.
Cz. szarych: Dobrze. Ponieważ znasz hasło, szarzy
cię przyjmują.
Spróbuj wstąpić do czarnych.
Postępowanie jak wyżej.
Sz. czarnych: Nie można wejść do dżungli łamiąc
liany. Rozwiąż ten węzeł.
Delikatna łapka rozwiązuje węzeł.
Cz. czarnych: Dobrze. Ponieważ umiesz rozwiązywać
węzły, czarni cię przyjmują.
Spróbuj u brunatnych.
Postępowanie jak wyżej.
Sz. brunatnych: Wilczki są grzeczne i pozdrawiają,
zanim gdzieś wejdą.
Delikatna łapka czyni gest pozdrowienia wilczka.
Cz. brunatnych: Dobrze. Ponieważ znasz
pozdrowienie, brunatni cię przyjmują.
Akela: Proszę, podejdź do mnie.
Delikatna łapka wraca do akeli.
Akela: Wilczki, czy przyjmujemy N.
(imię delikatnej łapki) do gromady?
Wilczki: Taaak akelo!
Akela: Czy wierzycie, że będzie dobrym
wilczkiem?
Wilczki: Taaak akelo!
Akela: Czy przyrzekasz być dobrym wilczkiem?
Del. łapka: Tak.
Akela: Ze wszystkich sił?
Del. łapka: Tak, ze wszystkich sił.
Akela: Ale N. (imię delikatnej łapki) nie możesz
być w gromadzie bez zgody twoich
rodziców. Poproś o tę zgodę.
Delikatna łapka podchodzi do rodziców, aby poprosić o zgodę, po czym wraca do akeli.
Akela: Ponieważ od momentu chrztu stałeś się
chrześcijaninem, poproś księdza o Boże
błogosławieństwo.
Delikatna łapka podchodzi do księdza i klęka przed nim, aby otrzymać
błogosławieństwo.
Ksiądz: Niech błogosławieństwo Boga
wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha
Świętego, poprzez wstawiennictwo
Matki Bożej i świętego Franciszka,
zstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
Tylko delikatna łapka robi znak krzyża.
Del. łapka: Amen!
Akela: Teraz wiem, że tak w domu, w szkole,
jak i w gromadzie będziesz radosnym,
posłusznym i szczerym wilczkiem.
Możesz złożyć swoją Obietnicę.
Delikatna łapka salutując prawą dłonią, podaje lewą akeli i mówi:
Del. łapka: Obiecuję — ze wszystkich sił:
Starać się być wiernym Bogu,
moim rodzicom,
mojej Ojczyźnie Polsce
i Prawu Gromady,
oraz każdego dnia
czynić komuś dobry uczynek.
Wilczek dostaje beret z naszytym wilczkiem. Salutuje akeli, księdzu
i innym szefom.
Akela: Oto stałaś się członkiem gromady
G. (nazwa) i siostrą wszystkich wilczków
w Polsce, w Europie i na świecie.
Zaraz na twoją cześć gromada wzniesie
swój wielki okrzyk radości.
Pamiętaj, że otrzymasz go tylko dwa
razy w swoim życiu: dzisiaj, gdy
weszłaś do gromady, oraz w dniu,
kiedy stając się młodym wilkiem
z dwoma gwiazdkami, nie będziesz miał
już nic do nauczenia u nas i opuścisz
gromadę, by stać się harcerzem.
Wilczek podchodzi do totemu gromady i staje obok niego.
Akela: Na cześć nowego małego brata
wzniesiemy Wielki Okrzyk gromady.
Gromada wznosi Wielki Okrzyk. Potem wilczek powraca do swojej
szóstki i gromada śpiewa piosenkę „Obietnica”.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz